ความคืบหน้าโครงการ
Knightsbridge Space Rama 9

551391551391
551399551399
551397551397
551395551395
551394551394
551404551404

Knightsbridge Space Rama 9

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%