ความคืบหน้าโครงการ Knightsbridge Prime Sathorn

22
1414
44
77
1212
1515
1818
66
88
1111

Knightsbridge Prime Sathorn

0%

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

– งานโครงสร้าง / แล้วเสร็จ

– งานสถาปัตยกรรม / แล้วเสร็จ

– งานระบบประกอบอาคาร M&E / แล้วเสร็จ

งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%