ความคืบหน้าโครงการ
Knightsbridge Prime Onnut

22
11
33
44
66
88
77
5 (1)5 (1)

Knightsbridge Prime Onnut

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนกรกฎาคม

0%

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%