ความคืบหน้าโครงการ
Knightsbridge Phaholyothin Interchange

คอนโดหลักสี่คอนโดหลักสี่
คอนโดหลักสี่คอนโดหลักสี่
คอนโดหลักสี่คอนโดหลักสี่
คอนโดหลักสี่คอนโดหลักสี่
คอนโดหลักสี่คอนโดหลักสี่
คอนโดพหลโยธิน หลักสี่คอนโดพหลโยธิน หลักสี่
คอนโดหลักสี่คอนโดหลักสี่
คอนโดพหลโยธิน หลักสี่คอนโดพหลโยธิน หลักสี่
คอนโดพหลโยธิน หลักสี่คอนโดพหลโยธิน หลักสี่
คอนโดพหลโยธิน หลักสี่คอนโดพหลโยธิน หลักสี่
คอนโดพหลโยธิน หลักสี่คอนโดพหลโยธิน หลักสี่
คอนโดพหลโยธิน หลักสี่คอนโดพหลโยธิน หลักสี่

Knightsbridge Phaholyothin Interchange

0%

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%