ความคืบหน้าโครงการ
Knightsbridge Kaset Society

ID01ID01
kaset society_๒๐๑๑๒๘_25kaset society_๒๐๑๑๒๘_25
kaset society_๒๐๑๑๒๘_21kaset society_๒๐๑๑๒๘_21
kaset society_๒๐๑๑๒๘_15kaset society_๒๐๑๑๒๘_15
kaset society_๒๐๑๑๒๘_12kaset society_๒๐๑๑๒๘_12
kaset society_๒๐๑๑๒๘_5kaset society_๒๐๑๑๒๘_5
ID03ID03
ID01ID01

Knightsbridge Kaset Society

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%