ความคืบหน้าโครงการ
Knightsbridge Collage Ramkhamhaeng

11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010

Knightsbridge Collage Ramkhamhaeng

0%

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%