ความคืบหน้าโครงการ
Kensington Rayong

DSC_6302DSC_6302
defaultdefault
defaultdefault
2027520275
2027420274
2027120271
2026820268

Kensington Rayong

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%