ความคืบหน้าโครงการ
Hampton Sriracha

374622374622
374623374623
374625374625
380736380736
380737380737
380739380739
380745380745
380748380748
380752380752
380753380753
380755380755
374607374607

Hampton Sriracha

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม

0%

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%