ความคืบหน้าโครงการ

Progress rayong Nov23_4Progress rayong Nov23_4
Progress rayong Nov23_3Progress rayong Nov23_3
Progress rayong Nov23_2Progress rayong Nov23_2
Progress rayong Nov23_1Progress rayong Nov23_1

BRIXTON RAYONG

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนพฤศจิกายน

0%

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E