ความคืบหน้าโครงการ

Progress Brixton Rayong Dec23_1Progress Brixton Rayong Dec23_1
Progress Brixton Rayong Dec23_2Progress Brixton Rayong Dec23_2

BRIXTON RAYONG

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์

0%

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E