ความคืบหน้าโครงการ

progress phahol 50 Nov66_1progress phahol 50 Nov66_1
progress phahol 50 Nov66_2progress phahol 50 Nov66_2
progress phahol 50 Nov66_3progress phahol 50 Nov66_3
progress phahol 50 Nov66_4progress phahol 50 Nov66_4

Brixton Pet&Play Phahol 50 Station

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนพฤศจิกายน

0%

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E