ความคืบหน้าโครงการ

Progress Brixton Phahol 50 Jun24_1Progress Brixton Phahol 50 Jun24_1
Progress Brixton Phahol 50 Jun24_2Progress Brixton Phahol 50 Jun24_2
Progress Brixton Phahol 50 Jun24_3Progress Brixton Phahol 50 Jun24_3

Brixton Pet&Play Phahol 50 Station

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนมิถุนายน

0%

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E