ความคืบหน้าโครงการ

Progress Brixton Bangsaen Mar24_4Progress Brixton Bangsaen Mar24_4
Progress Brixton Bangsaen Mar24_3Progress Brixton Bangsaen Mar24_3
Progress Brixton Bangsaen Mar24_2Progress Brixton Bangsaen Mar24_2
Progress Brixton Bangsaen Mar24_1Progress Brixton Bangsaen Mar24_1

Brixton Campus Bangsaen

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนพฤษภาคม

0%

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E