แชร์

5 วัดใกล้บ้าน น่าไปทำบุญ ช่วงเข้าพรรษา 2562

5 วัดใกล้บ้าน น่าไปทำบุญ ช่วงเข้าพรรษา 2562

เดือนกรกฎาคม เป็นเดือนที่มีวันสำคัญทางศาสนาถึง 2 วันด้วยกัน นั่นคือ วันอาสาฬหบูชา – วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หรือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก ให้แก่เบญจวัรรีย์ทั้ง 5 และวันเข้าพรรษา – วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์จะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง งดออกไปเผยแพร่ศาสนาต่างถิ่น ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน

นอกจากนั้น ช่วงเข้าพรรษา ยังเป็นช่วงเวลา 3 เดือนที่พุทธศาสนิกชนมักจะถือโอกาสทำความดี ถือศีล เข้าวัดทำบุญมากเป็นพิเศษ ซึ่งจริงๆ แล้ว การเข้าวัดทำบุญนั้น หากเราสามารถหาวัดที่อยู่ใกล้บ้าน หรือแม้กระทั่ง ที่ทำงานได้ ก็จะช่วยให้เราสามารถเข้าวัดทำบุญได้บ่อยขึ้น วันนี้ผมจึงอยากแนะนำ 5 วัดใกล้บ้านรอบกรุงเทพฯ สำหรับไปทำบุญตักบาตร เวียนเทียน หรือแม้กระทั่งนักพักเพื่อสงบจิตใจได้ครับ

 

วัดลาดพร้าว

วัดเก่าแก่บนถนนลาดพร้าว-วังหิน ใกล้กับซอยโชคชัย 4 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2413 ในระยะแรกเป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็กๆ มีเพียงกุฏิพระ 2-3 หลังที่ชาวบ้านแถวนี้ร่วมแรงร่วมใจสร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2417 วัดได้ย้ายจากตำแหน่งเดิมมาประมาณ 100 เมตร ในพื้นที่ของวังลาดพร้าว ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางและสะดวกในการใช้น้ำมากกว่า ปัจจุบันวัดแห่งนี้จึงกลายเป็นวัดขนาดใหญ่ ใจกลางย่านลาดพร้าว-วังหินที่มีความสวยงาม อยู่ใกล้ชุมชน และสะดวกแก่การเดินทาง

พิกัด: https://goo.gl/maps/nKLkxz2TawRXHoWk8

วัดบึงทองหลาง

อีกหนึ่งวัดขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในซอยลาดพร้าว 101 ในอดีต พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และมีน้ำท่วมตลอดทั้งปี เมื่อมีพระภิกษุมาพำนักอยู่บ่อยครั้ง ชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างกุฏิสงฆ์ขึ้น จนมีการตั้งเป็นสำนักสงฆ์ในปี พ.ศ. 2419 ก่อนจะมีการสร้างอุโบสถและกลายเป็นวัดในปี พ.ศ. 2430 และพัฒนาจนกลายเป็นวัดขนาดใหญ่ในปัจจุบัน

พิกัด: https://goo.gl/maps/yCDXsSGVzmYoieFy6

 

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรวิหาร เริ่มสร้างเมื่อปี พุทธศักราช 2483 ที่ริมถนนพหลโยธิน และก่อตั้งเป็นวัดขึ้นอย่างรวดเร็วในปี พ.ศ. 2484 มีพื้นที่รวมกว่า 226 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา ตั้งอยู่คู่กับอนุเสาวรีย์หลักสี่ และเป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อฉลองการเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งในปี 2563 ก็จะเป็นวัดอีกหนึ่งแห่งที่ตั้งอยู่เกือบติดรถไฟฟ้า สะดวกแก่การเข้าถึงสำหรับทุกคน

พิกัด: https://goo.gl/maps/ZeZBkg5dynJcmiKu7

 

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือที่รู้จักกันในนาม วัดภูเขาทอง เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร เดิมเป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะและสร้างพระบรมบรรพตหรือภูเขาทอง ทรงกำหนดให้เป็นพระปรางค์มีฐานย่อมุมไม้สิบสอง แต่สร้างไม่สำเร็จในรัชกาล เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงให้เปลี่ยนแบบเป็นภูเขาก่อพระเจดีย์ไว้บนยอด เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

พิกัด: https://goo.gl/maps/mos2P2QGNJCFqVos9

 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทั้งยังเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย เนื่องจากเป็นที่รวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง และทางยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อ มีนาคม พ.ศ. 2551 และวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ทางยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์จำนวน 1,440 ชิ้น เป็นมรดกความทรงจำโลกในทะเบียนนานาชาติ

พิกัด: https://goo.gl/maps/gAiP423iWpmtJKn37

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วางรากฐานองค์กรสู่ความยั่งยืน…
เพราะ ‘สัตว์เลี้ยง คือสมาชิกในครอบครัว’ 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡 𝗩𝗘𝗥𝗧𝗜𝗖𝗔𝗟 จึงได้ออกแบบ พัฒนาโครงการ…
ภาครัฐฯ ออกนโยบายเอื้อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองปรับปรุงมาตรการ “ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม” สำหรับที่อยู่อาศัยปี 2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยมีรายละเอียดสรุปได้…