แชร์

Cool Jumping with origin family @BOUNCE

ลุ้นเป็น 15 ผู้โชคดีกับกิจกรรมสุด Exclusive

Cool Jumping with Origin Family พาคุณไป FIT & FUN

พิเศษ! รับสิทธิ์ชวนเพื่อนบ้านร่วมโครงการไปร่วมกระโดดสุดมันส์กับคุณ 1 ท่าน ฟรี

BOUNCE Thailand Trampoline and Clip’nClimb arena

 

5th Floor The Street Ratchada

Sat 11 JUNE 2016

Time : 15.00 – 16.00 Let’s BOUNCE

16.00 – 17.00 Let’s Party

 

วิธีการลงทะเบียน :

พิมพ์ ORI เว้นวรรค ตามด้วยชื่อ-นามสกุล (เจ้าของกรรมสิทธิเท่านั้น)

ตามด้วยเลขที่ห้อง และชื่อโครงการ ส่งมาที่ 4545111 (จำนวนจำกัด)

 

เริ่มลงทะเบียน 1 – 5 JUNE 2016 ผ่านช่องทาง MS เท่านั้น

ตัวอย่าง : พิมะ ORI พอใจ ดีงาม A718 BRepublic

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้สิทธิ์ร่วมกิจกรรมจำนวน 15 ท่าน

วันที่ 6 JUNE 2016 ผ่านช่องทาง www.origin.co.th/family

 

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

1.บริษัทขอสงวนสิทธ์ เฉพาะ ลูกบ้านในเครือ บริษัท ออริจิ้น พร็อบเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) ที่โอนกรรมสิทธิ์ ก่อน 31 มี.ค. 59

2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกบ้านในเครือบริษัทออริจิ้น  พร็อบเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) ที่ลงทะเบียนผ่าน SMS เท่านั้น

3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกบ้านที่ใช้ ชื่อ-นามสกุล ในการลงทะเบียนตรงกับข้อมูลของเจ้าของกรรมสิทธิ์ตัวจริงเท่านั้นถูกต้องและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

4.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.สิทธิพิเศษดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

6.ลูกบ้านที่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธ์ให้กับบุคคลอื่นได้ กรณีต้องการสละสิทธิ์ กรุณาติดต่อที่ 063-2670088 ล่วงหน้า 3 วันก่อนวันเริ่มจัดกิจกรรม

7.กรณีได้รับสทธิ์ แต่ไม่สามารถร่วมกิจกรรม และไม่แจ้งให้กับธีมงานทราบตามเงื่อนไข บริษัทขอสงวนสิทธิ์งดร่วมกิจกรรมในครั้งถัดไป 1 ครั้ง

8.ผู้ร่วมกิจกรรม ยินยอมให้ใช้ภาพข้อมูล หรือรายละเอียดต่างๆ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ

9.ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม จะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขกิจกรรมอย่างถูกต้อง

10.ทีมงานมีสิทธิ์ปฎิเสธยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมได้โดยชอบธรรม และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรง และทางอ้อมจากบริษัท

 

หมายเหตุ : บริการรถ รับ – ส่ง (ฟรี) จาก ORIGIN GALLERY (Soi Bearing) – BOUNCE THAILAND (The Street Ratchada Thailand)

 

สอบถามเพิ่มเติมโทร : Origin Property Call Center 020 300 000

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วางรากฐานองค์กรสู่ความยั่งยืน…
เพราะ ‘สัตว์เลี้ยง คือสมาชิกในครอบครัว’ 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡 𝗩𝗘𝗥𝗧𝗜𝗖𝗔𝗟 จึงได้ออกแบบ พัฒนาโครงการ…
ภาครัฐฯ ออกนโยบายเอื้อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองปรับปรุงมาตรการ “ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม” สำหรับที่อยู่อาศัยปี 2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยมีรายละเอียดสรุปได้…