แชร์

ออริจิ้น พร้อมด้วยพนักงาน ลูกบ้าน และพันธมิตรจากหลากหลายบริษัท ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม “CSR พัฒนาโรงเรียน”

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงาน ลูกบ้าน และพันธมิตรจากหลากหลายบริษัท ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม “CSR พัฒนาโรงเรียน”ณ โรงเรียนประชาภิบาล สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยช่วยกันบำรุง ซ่อมแซม และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น รวมถึงปรับปรุง “สวนพอเพียง” สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับน้องๆ เพือเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วางรากฐานองค์กรสู่ความยั่งยืน…
เพราะ ‘สัตว์เลี้ยง คือสมาชิกในครอบครัว’ 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡 𝗩𝗘𝗥𝗧𝗜𝗖𝗔𝗟 จึงได้ออกแบบ พัฒนาโครงการ…
ภาครัฐฯ ออกนโยบายเอื้อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองปรับปรุงมาตรการ “ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม” สำหรับที่อยู่อาศัยปี 2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยมีรายละเอียดสรุปได้…