แชร์

ประกาศรายชื่อ 20 ท่านผู้โชคดีที่ได้ร่วม Workshop “Good Time with Origin Family”

กิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการฝึกสติผ่านการพับกรีบดอกบัว “พับกลีบดอกบัวเจริญสติ”

พร้อมดื่มด่ำกับชาคุณภาพ สุดพิเศษ ที่ร้านชาปัญญา สุขุมวิท 59 รายชื่อมีดังต่อไปนี้

 

 1. คุณJIRISUDA KHUNTA
 2. คุณแก้วกาญจน์ กิติกาญจน์
 3. คุณจีรารัตน์ ตันติทวีโชค
 4. คุณชยภัทร รัชตวิภาสนันท์
 5. คุณณัฏฐนันท์ จึงเจริญนิรธร
 6. คุณณัฐศิมา คำศรี
 7. คุณดนุพล ดำประภา
 8. คุณนพัสชนันทณ์ สุขเลิศกิจ
 9. คุณเบญญาภา พิบูลทวีพร
 10. คุณปทิตตา สมอคำ
 11. คุณพัสกร ชีวิตโสภณ
 12. คุณพิสุทธิ์ ทิพย์วงษ์
 13. คุณวรรณวิศา เทพประดิษฐ์
 14. คุณวรรธนพร สงวนนภาพร
 15. คุณสิริวัชร รักธรรม
 16. คุณสุดารัตน์ วิศิษฏ์ธีระกุล
 17. คุณสุนารี เมฆขลา
 18. คุณอภิวิชญ์ ศาสนพิทักกุล
 19. คุณอรพชา ฉัตรภิญญาคุปต์
 20. คุณอรวรรณ สุภาพ

 

รายละเอียดและกำหนดการของกิจกรรม

9.00 น. ลงทะเบียน ณ ORIGIN GALLERY (Soi. Bearing)

9.30 น. ออกเดินทาง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 – 45 นาที)

10.00 น. กิจกรรม “ชิมชาคุณภาพ หลากหลายรสชาติสุดพิเศษ จากร้านชาปัญญา”

10.45 น. กิจกรรม “ฝึกสติด้วยการพับกรีบดอกบัว” จุดเริ่มต้นแห่งสมาธิ สติ และปัญญา (3 แบบ)

12.00 น. สิ้นสุดกิจกรรม และเดินทางกลับ

 

หมายเหตุ: ทีมงานจะดำเนินการติดต่อกลับผู้โชคดีทั้ง 20 ท่าน เพื่อทำการนัดหมายและให้รายละเอียดเพิ่มเติมตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำการลงทะเบียนไว้

 

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกบ้านในเครือ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ที่โอนกรรมสิทธิ์ ก่อน 31 ก.ค.59
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกบ้านในเครือ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ที่ลงทะเบียนผ่าน SMS เท่านั้น
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกบ้านที่ใช้ ชื่อ – นามสกุล ในการลงทะเบียนตรงกับข้อมูลของเจ้าของกรรมสิทธิ์ตัวจริงเท่านั้นถูกต้องและเป็นไปตามเงื่อนไขกำหนดไว้
 4. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. สิทธิ์พิเศษดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 6. ลูกบ้านที่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ กรณีต้องการสละสิทธิ์ กรุณาติดต่อที่ 063-2670088 ล่วงหน้า 3 วันก่อนวันเริ่มจัดกิจกรรม
 7. กรณีได้รับสทธิ์ แต่ไม่สามารถร่วมกิจกรรม และไม่แจ้งให้กับทีมงานทราบตามเงื่อนไข บริษัทขอสงวนสิทธิ์งดร่วมกิจกรรมใน 1 ครั้งถัดไป
 8. ผู้ร่วมกิจกรรม ยินยอมให้ใช้ภาพข้อมูล หรือรายละเอียดต่าง ๆ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ
 9. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขกิจกรรมอย่างถูกต้อง
 10. ทีมงานมีสิทธิ์ปฏิเสธยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมได้โดยชอบธรรม และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรง และทางอ้อมจากบริษัท

 

 

แนะนำรายการเมนูชา

ชาร้อน เสริฟเป็นกา มีน้ำร้อน refilled

 1. ชาอูหลงผสมโสม best seller มีชะเอม ชุ่มคอ ดื่มง่าย หวานปลายลิ้น
 2. ชาเขียวอบดอกมะลิ
 3. ชาเขียวต้านอนุมูลอิสระ
 4. ชาอูหลงผสมทิกวนอิม

 

ชาเย็น เสริฟ เป็น แก้ว

 1. ชาขียวญี่ปุ่นข้าวคั่วผสมนมเย็น
 2. ชาอูหลงอบผสมนมเย็น
 3. ชากุหลาบฝรั่งเศส รสชาดเปรี้ยวหวาน หวานจากหญ้าหวาน ไม่มีคาเฟอีน ตัวนี้ best seller
 4. ชาอูหลงขิง ช่วยย่อย
 5. ชาตระไคร้ peppermint ญี่ปุ่นช่วยผ่อนคลาย ไม่มีคาเฟอีน
 6. ชาเขียวข้าวเหนียวดำ ไม่มีคาเฟอีน หอมข้าวเหนียวดำละมุน

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วางรากฐานองค์กรสู่ความยั่งยืน…
เพราะ ‘สัตว์เลี้ยง คือสมาชิกในครอบครัว’ 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡 𝗩𝗘𝗥𝗧𝗜𝗖𝗔𝗟 จึงได้ออกแบบ พัฒนาโครงการ…
ภาครัฐฯ ออกนโยบายเอื้อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองปรับปรุงมาตรการ “ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม” สำหรับที่อยู่อาศัยปี 2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยมีรายละเอียดสรุปได้…