แชร์

ประกาศรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม “ดวงดีรับครึ่งปีหลัง” ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม “ดวงดีรับครึ่งปีหลัง” โดย ซินแสเป็นหนึ่ง ในวันเสาร์ที่ 25 ส.ค. ณ PARK ORIGIN PHROM PHONG FLOOR 49 (ลิฟต์ชั้นF)

 

 

รายชื่อผู้โชคดี

 

1 คุณเกื้อกูล วงศ์ภัทรกุล

2 คุณเบญจมาศ บัวเจริญ

3 คุณโสภณ อติวณิชกุล

4 คุณกนกกร ศรีสันต์โรจน์

5 คุณกมลรัตน์ พิพัฒน์เสรีธรรม

6 คุณกวิตา ไกรฤกษ์

7 คุณกัญญาณัฐ คุตะวัน

8 คุณชยันต์ โกมลภมร

9 คุณฐิติมา ทรงจิตสมบูรณ์

10 คุณณัฐวดี ศฤงฆารสกล

11 คุณทฤฒมน เอื้อน้อมจิตต์กุล

12 คุณทิวาภรณ์ บุญทศ

13 คุณธเนศ  อุ่นมงคล

14 คุณธนินทรา มัตสึยะ

15 คุณนันทนา ศรีรัตนกุล

16 คุณนิดา เหล่าวัฒนาวงศ์

17 คุณปนัดดา รุ่งเรืองรัตนกุล

18 คุณปราโมทย์ สุวรรณภักดิ์

19 คุณปุญชรัสมิ์ ขันโสม

20 คุณพิรชัช พิศาลเลิศศักดิ์

21 คุณภควลัญช์ สว่างแจ้ง

22 คุณภัศรา ฐานีพานิชสกุล

23 คุณภูริตา ธิติกุลมาศ

24 คุณรักษา วิมลสุทธิกุล

25 คุณรัฐนันท์ วริยานันทกุล

26 คุณลีลานุช แก้วหล้า

27 คุณวรวุธ อภิศิริทรัพย์

28 คุณวิจิตรพักตร์ ยูวะเวส

29 คุณวีระ จิรวงศาพันธุ์

30 คุณศรีจันทร์ ว่องตระกูล

31 คุณสมพร อภิเมธาพิทย์

32 คุณสยมพร บัวภูมิ

33 คุณสิริกุล ตั้งจิตลิขิตสกุล

34 คุณสุดารัตน์ แซ่แต้

35 คุณสุนิตา ปัญญาธนจินดา

36 คุณสุภัทรา เขียวเขิน

37 คุณสุภาภรณ์ นิลนิมิตร

38 คุณอโรชา ชีรนรวนิชย์

39 คุณอรรคพล เจียรากร

40 คุณประวีร์ โอภาสอุดม

 

 

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 13.30 – 14.00 น. (1สิทธิ์/2ที่นั่ง)

สอบถามโทร 0614081919

แผนที่โครงการ: http://bit.ly/VPmap24

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วางรากฐานองค์กรสู่ความยั่งยืน…
เพราะ ‘สัตว์เลี้ยง คือสมาชิกในครอบครัว’ 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡 𝗩𝗘𝗥𝗧𝗜𝗖𝗔𝗟 จึงได้ออกแบบ พัฒนาโครงการ…
ภาครัฐฯ ออกนโยบายเอื้อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองปรับปรุงมาตรการ “ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม” สำหรับที่อยู่อาศัยปี 2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยมีรายละเอียดสรุปได้…