แชร์

ประกาศรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม Decorate your love with icing cookies

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Decorate your love with icing cookies ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. เริ่มลงทะเบียน 12.30 น. ณ Co-Working Space โครงการ Notting Hill สุขุมวิท – แพรกษา

 

 

 

รายชื่อผู้ได้ร่วมกิจกรรม

 

 1. คุณเสาวนีย์ โชติเวศ
 2. คุณเอกอนงค์ ฟุ้งลัดดา
 3. คุณไพลิน เกียรติศิริกุล
 4. คุณกรวิทย์ จันทร์ดี
 5. คุณกอบพัฒน์ ล้วนอร่าม
 6. คุณจรรยารักษ์ จิรพงศ์ธนกร
 7. คุณจรีย์พร คำพืช
 8. คุณจุฑารัตน์ ชูช่วย
 9. คุณณัฐติกาญจน์ จิรพงศ์ธนกร
 10. คุณดวงดาว ปานเสรี
 11. คุณดวงมณี จันทรา
 12. คุณธนากร ไชยหาญ
 13. คุณนนทิยา หอมกุหลาบ
 14. คุณปภาพรรณ์ ทองดี
 15. คุณประวีร์ โอภาสอุดม
 16. คุณพงส์พิเชฐ พงษ์ปรีชา
 17. คุณพิชญ์สินี วงค์ระเบียบ
 18. คุณภัทรพร สังฆะมณี
 19. คุณมาริ ฟูจีอิ
 20. คุณวรีวรรณ์ รักเจริญวงษ์
 21. คุณวิชชุดา ศิริชนะทรัพย์
 22. คุณวิชญา แซ่ลิ้ม
 23. คุณศุภกร สกุลวิศาลสุข
 24. คุณสืบศักดิ์ รุจิระอัมพร
 25. คุณสุธาสินี เกตุพิบูลย์
 26. คุณสุรีย์พร พุ่มนิมิตร
 27. คุณอภิษฎา เตชคฤหะ

28 .คุณอัฒฐพงษ์ วิวิธพรมงคล

สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-931-0003

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ