แชร์

ประกาศรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม Decorate your love with icing cookies

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Decorate your love with icing cookies ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. เริ่มลงทะเบียน 12.30 น. ณ Co-Working Space โครงการ Notting Hill สุขุมวิท – แพรกษา

 

 

 

รายชื่อผู้ได้ร่วมกิจกรรม

 

 1. คุณเสาวนีย์ โชติเวศ
 2. คุณเอกอนงค์ ฟุ้งลัดดา
 3. คุณไพลิน เกียรติศิริกุล
 4. คุณกรวิทย์ จันทร์ดี
 5. คุณกอบพัฒน์ ล้วนอร่าม
 6. คุณจรรยารักษ์ จิรพงศ์ธนกร
 7. คุณจรีย์พร คำพืช
 8. คุณจุฑารัตน์ ชูช่วย
 9. คุณณัฐติกาญจน์ จิรพงศ์ธนกร
 10. คุณดวงดาว ปานเสรี
 11. คุณดวงมณี จันทรา
 12. คุณธนากร ไชยหาญ
 13. คุณนนทิยา หอมกุหลาบ
 14. คุณปภาพรรณ์ ทองดี
 15. คุณประวีร์ โอภาสอุดม
 16. คุณพงส์พิเชฐ พงษ์ปรีชา
 17. คุณพิชญ์สินี วงค์ระเบียบ
 18. คุณภัทรพร สังฆะมณี
 19. คุณมาริ ฟูจีอิ
 20. คุณวรีวรรณ์ รักเจริญวงษ์
 21. คุณวิชชุดา ศิริชนะทรัพย์
 22. คุณวิชญา แซ่ลิ้ม
 23. คุณศุภกร สกุลวิศาลสุข
 24. คุณสืบศักดิ์ รุจิระอัมพร
 25. คุณสุธาสินี เกตุพิบูลย์
 26. คุณสุรีย์พร พุ่มนิมิตร
 27. คุณอภิษฎา เตชคฤหะ

28 .คุณอัฒฐพงษ์ วิวิธพรมงคล

สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-931-0003

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วางรากฐานองค์กรสู่ความยั่งยืน…
เพราะ ‘สัตว์เลี้ยง คือสมาชิกในครอบครัว’ 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡 𝗩𝗘𝗥𝗧𝗜𝗖𝗔𝗟 จึงได้ออกแบบ พัฒนาโครงการ…
ภาครัฐฯ ออกนโยบายเอื้อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองปรับปรุงมาตรการ “ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม” สำหรับที่อยู่อาศัยปี 2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยมีรายละเอียดสรุปได้…