แชร์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จ.สมุทรปราการ (สถานตากอากาศบางปู)

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561  เวลา 8.00-16.00 น.

รับลูกบ้านจำนวนจำกัด เพียง 20 คู่ เท่านั้น (40 ท่าน)

 

กำหนดการ

08.00 น.  เริ่มลงทะเบียน (จุดนัดพบ true coffee ไบเทค บางน)

09.00 น. ออกเดินทาง

10.00 น. แวะทำบุญไหว้พระที่วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ สถานตากอากาศบางปู

12.30 น. เริ่มทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู

– เจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับ แนะนำตัว รับฟังการบรรยายความสำคัญของป่าชายเลนและวิธีการปลูกป่าชายเลน

– เริ่มลงมือทำกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน

– เสร็จภารกิจ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

15.00 น. ออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ