แชร์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จ.สมุทรปราการ (สถานตากอากาศบางปู)

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561  เวลา 8.00-16.00 น.

รับลูกบ้านจำนวนจำกัด เพียง 20 คู่ เท่านั้น (40 ท่าน)

 

กำหนดการ

08.00 น.  เริ่มลงทะเบียน (จุดนัดพบ true coffee ไบเทค บางน)

09.00 น. ออกเดินทาง

10.00 น. แวะทำบุญไหว้พระที่วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ สถานตากอากาศบางปู

12.30 น. เริ่มทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู

– เจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับ แนะนำตัว รับฟังการบรรยายความสำคัญของป่าชายเลนและวิธีการปลูกป่าชายเลน

– เริ่มลงมือทำกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน

– เสร็จภารกิจ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

15.00 น. ออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วางรากฐานองค์กรสู่ความยั่งยืน…
เพราะ ‘สัตว์เลี้ยง คือสมาชิกในครอบครัว’ 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡 𝗩𝗘𝗥𝗧𝗜𝗖𝗔𝗟 จึงได้ออกแบบ พัฒนาโครงการ…
ภาครัฐฯ ออกนโยบายเอื้อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองปรับปรุงมาตรการ “ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม” สำหรับที่อยู่อาศัยปี 2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยมีรายละเอียดสรุปได้…