แชร์

ภาพบรรยากาศกิจกรรม String Art “พันเล่นเป็นลาย” โครงการ KnightsBridge Phaholyothin-Interchange

ภาพบรรยากาศสุด EXCLUSIVE WORKSHOP สำหรับลูกบ้าน KnightsBridge Phaholyothin Interchange กับกิจกรรม “String Art พันเล่นเป็นลาย” กิจกรรมที่ใช้เทคนิคการเรียงเส้นไหมและเส้นด้ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ลวดลายให้เป็นรูปแจกันใส่ดอกไม้ที่สวยงามหรือลวดลายการเรียงเส้นไหมแบบพิเศษเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ