แชร์

ภาพบรรยากาศกิจกรรม String Art “พันเล่นเป็นลาย” โครงการ KnightsBridge Phaholyothin-Interchange

ภาพบรรยากาศสุด EXCLUSIVE WORKSHOP สำหรับลูกบ้าน KnightsBridge Phaholyothin Interchange กับกิจกรรม “String Art พันเล่นเป็นลาย” กิจกรรมที่ใช้เทคนิคการเรียงเส้นไหมและเส้นด้ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ลวดลายให้เป็นรูปแจกันใส่ดอกไม้ที่สวยงามหรือลวดลายการเรียงเส้นไหมแบบพิเศษเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วางรากฐานองค์กรสู่ความยั่งยืน…
เพราะ ‘สัตว์เลี้ยง คือสมาชิกในครอบครัว’ 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡 𝗩𝗘𝗥𝗧𝗜𝗖𝗔𝗟 จึงได้ออกแบบ พัฒนาโครงการ…
ภาครัฐฯ ออกนโยบายเอื้อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองปรับปรุงมาตรการ “ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม” สำหรับที่อยู่อาศัยปี 2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยมีรายละเอียดสรุปได้…