ความคืบหน้าโครงการ Kensington Sukhumvit Thepharak

11
22
33
44
55
66
77
88

Kensington Sukhumvit Thepharak

0%

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
– งานโครงสร้าง / แล้วเสร็จ
– งานสถาปัตยกรรม / แล้วเสร็จ
– งานระบบประกอบอาคาร M&E /แล้วเสร็จ

งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%