แชร์

ORI คว้า “หุ้นยั่งยืน THSI” 2 ปีซ้อน ตอกย้ำองค์กรอสังหาฯใส่ใจชุมชน-สังคม-สิ่งแวดล้อม ควบคู่ดำเนินธุรกิจยั่งยืน

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ได้รับคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน THSI” (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 ประเภทกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สะท้อนให้เห็นว่า ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) โดยในปีนี้บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานของผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน​ พัฒนาองค์กรให้เติบโต​ บริหารงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล  พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม​ โดยคำนึงถึงสังคม​ ชุมชนรอบข้าง​ และสิ่งแวดล้อม

 

ที่ผ่านมา ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ มีการออกแบบโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนความยั่งยืนของตัวอาคาร​ เป็นมิตรต่อชุมชน​ รวมถึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค พนักงาน บริษัทพันธมิตร ลูกบ้าน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินโครงการ ORIGIN GIVE” ภายใต้ 3 แนวคิดหลักคือ ORIGIN HUG โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ORIGIN HELP โครงการร่วมพัฒนาชุมชน ซ่อมแซม ปรับปรุงภูมิทัศน์ และบริจาคสิ่งของจำเป็น ORIGIN HEAL โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาพื้นที่สีเขียว การรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเอื้อประโยชน์และแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบข้าง ในบริเวณที่มีการก่อสร้างโครงการ

 

ขณะที่ด้านการดำเนินธุรกิจนั้น ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ยังคงเดินหน้าตามแผน Origin Multiverse หรือ การเติบโตแบบพหุจักรวาล ขยายอาณาจักรจากธุรกิจอสังหาฯ สู่ธุรกิจใหม่ที่เป็น New S Curve สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ของโลกอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทยอยนำบริษัทในเครือเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่กับการเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ในการเข้าถึงตลาดอย่างยั่งยืน

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วางรากฐานองค์กรสู่ความยั่งยืน…
เพราะ ‘สัตว์เลี้ยง คือสมาชิกในครอบครัว’ 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡 𝗩𝗘𝗥𝗧𝗜𝗖𝗔𝗟 จึงได้ออกแบบ พัฒนาโครงการ…
ภาครัฐฯ ออกนโยบายเอื้อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองปรับปรุงมาตรการ “ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม” สำหรับที่อยู่อาศัยปี 2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยมีรายละเอียดสรุปได้…