แชร์

ออริจิ้น ร่วมงานอบรมหลักสูตร KU CARE “The Class One” (KU Change Agent Readiness Executive Program)

คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ให้เกียรติเป็นวิทยากร หลักสูตร KU CARE “The Class One” (KU Change Agent Readiness Executive Program) ในหัวข้อ “สร้างธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วยั่งยืน”

โดยร่วมถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์และความสำเร็จในการขยายอาณาจักรธุรกิจของออริจิ้นและในเครือ ให้กับผู้เข้าร่วมเรียนในหลักสูตรนี้ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา จัดขึ้น ณ สโมสรราชพฤกษ์

หลักสูตร KU CARE จัดโดย ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUBCD) และ สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาผู้นำระดับแนวหน้า เน้นการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนจากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในลักษณะ How to มุ่งตอบโจทย์ความท้าทายของโลกธุรกิจในอนาคต ตลอดจนการจัด กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้นำที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ยั่งยืน

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วางรากฐานองค์กรสู่ความยั่งยืน…
เพราะ ‘สัตว์เลี้ยง คือสมาชิกในครอบครัว’ 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡 𝗩𝗘𝗥𝗧𝗜𝗖𝗔𝗟 จึงได้ออกแบบ พัฒนาโครงการ…
ภาครัฐฯ ออกนโยบายเอื้อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองปรับปรุงมาตรการ “ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม” สำหรับที่อยู่อาศัยปี 2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยมีรายละเอียดสรุปได้…