แชร์

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” ส่งต่อความห่วงใยเด็ก-ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยยากไร้ สมทบทุนรวม 12 ล้านบาท ภายใต้โครงการ “ORIGIN GIVE

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ สานต่อโครงการ ORIGIN GIVE” เคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤติ ร่วมสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น บริจาคเงินสมทบทุน 12 ล้านบาท ให้แก่ 3 โรงพยาบาลที่ให้ความช่วยเหลือเด็ก-ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยยากไร้ ได้แก่ ศิริราชมูลนิธิ ในโครงการ​ “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ, มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อนำไปจัดสรรช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างครอบคลุมทุกช่วงวัย

แต่ละปีโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทยมีผู้ป่วยขาดแคลนทุนทรัพย์ที่รอการรักษาเป็นจำนวนมาก หลายคนลำบากไม่มีเงินในการรักษา หรือไม่สามารถเบิกตามสิทธิการรักษา โดยมีบุคลากรการแพทย์ได้อุทิศทั้งแรงกายและแรงใจปฎิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด  บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความห่วงใยและให้กำลังใจ ด้วยการสนับสนุนเงินสมทบทุนกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยยากไร้ แก่โรงพยาบาล 3 แห่ง รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 12 ล้านบาท นำโดย บอสใหญ่ นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี​ ประธานกรรมการบริษัท​ นางอารดา จรูญเอก ประธานอำนวยการ และผู้บริหารระดับสูงบริษัทในเครือ ดำเนินการภายใต้โครงการ ORIGIN GIVE” ส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม เพื่อผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับโอกาสการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีและเต็มประสิทธิภาพ

นางอารดา จรูญเอก ประธานอำนวยการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI กล่าวว่า การช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ภายใต้โครงการ ORIGIN GIVE” เป็นการกระจายความช่วยเหลือแก่ครอบครัวคนไทยในวงกว้าง เนื่องจากปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ป่วยขาดแคลนทุนทรัพย์ที่รอการรักษาเป็นจำนวนมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่มีโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่ซับซ้อน ไม่มีสิทธิ์การรักษาที่ครอบคลุม หลายรายประสบกับความยากลำบากเป็นอย่างมาก ทั้งการเดินทาง การดำรงชีพ และไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีทั้งผู้สูงอายุ และเด็กที่ยังรอความหวังในการรักษาเพื่อให้ได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัว ตลอดจนกลับมามีสุขภาพที่ดีอีกครั้ง

สำหรับครั้งนี้ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ​เดินหน้าสนับสนุนเงินบริจาค รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 ล้านบาท แก่ 3 โรงพยาบาลที่ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ครอบคลุมทั้งเด็ก และผู้สูงอายุ​​ 1.​ศิริราชมูลนิธิ​ เพื่อสมทบทุนในโครงการ​ “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุในแนวทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกในประเทศไทย ให้บริการผู้ป่วยสูงอายุแบบครบวงจร โดยมี​ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล​ เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 10,000,000 บาท

2.มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โดยมี นพ.จินดา โรจนเมธินทร์​ ประธานกรรมการมูลนิธิ​โรงพยาบาล​ราชวิถี​ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล​ราชวิถี​  พร้อมด้วย​ นพ.อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี​  เป็นผู้แทนรับมอบเงินและ 3.มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มีฐานะยากจนถึง 70-80 % ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ โดยมีศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ​ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก​ ​และ​นายแพทย์ภาวิต ปุญญฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เป็นผู้แทนรับมอบเงิน

“ในอนาคต ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จะเดินหน้าสานต่อ โครงการ “ORIGIN GIVE” โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมที่ร่วมสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสังคมที่สมบูรณ์แบบ สู่การใช้ชีวิตที่มีความสุขอย่างมีคุณภาพ” นางอารดา กล่าว

สำหรับโครงการ ORIGIN GIVE” เป็นโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ร่วมสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น พัฒนาทั้งด้านการศึกษา สังคม​ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพราะออริจิ้นเชื่อว่า สังคมที่ดีจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้สนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังคมและชุมชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ทำงานอาสาสมัคร นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ผ่านมา ออริจิ้น ได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบในสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วางรากฐานองค์กรสู่ความยั่งยืน…
เพราะ ‘สัตว์เลี้ยง คือสมาชิกในครอบครัว’ 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡 𝗩𝗘𝗥𝗧𝗜𝗖𝗔𝗟 จึงได้ออกแบบ พัฒนาโครงการ…
ภาครัฐฯ ออกนโยบายเอื้อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองปรับปรุงมาตรการ “ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม” สำหรับที่อยู่อาศัยปี 2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยมีรายละเอียดสรุปได้…