แชร์

“ออริจิ้น” จัดทัพ แต่งตั้ง “ชาติชาย พยุหนาวีชัย” นั่งประธานกรรมการบริหาร เสริมแกร่งการเติบโตตามแผน ORIGIN NEXT LEVEL

พีระพงศ์ จรูญเอก (ซ้าย), ชาติชาย พยุหนาวีชัย (1)

“ออริจิ้น” จัดทัพ แต่งตั้ง “ชาติชาย พยุหนาวีชัย” นั่งประธานกรรมการบริหาร
เสริมแกร่งการเติบโตตามแผน
ORIGIN NEXT LEVEL

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท เนื่องด้วยบริษัทเล็งเห็นว่า ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการทางการเงินและธนาคาร รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งประธานบริษัทให้กับองค์กรใหญ่ด้านการเงินและการธนาคารหลายแห่ง ด้วยประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้สามารถขยายตัวสู่ธุรกิจใหม่ หรือ Next Level of Business Expansion ตามแนวคิด ORIGIN NEXT LEVELและสร้างผลการดำเนินงานให้เติบโตแบบยั่งยืนในอนาคต โดยตำแหน่งดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มีประสบการณ์ทำงานในวงการด้านการเงินและธนาคารนานกว่า 30 ปี โดยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน, รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย, กรรมการและกรรมการบริหารบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน), กรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการที่ปรึกษาสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วางรากฐานองค์กรสู่ความยั่งยืน…
เพราะ ‘สัตว์เลี้ยง คือสมาชิกในครอบครัว’ 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡 𝗩𝗘𝗥𝗧𝗜𝗖𝗔𝗟 จึงได้ออกแบบ พัฒนาโครงการ…
ภาครัฐฯ ออกนโยบายเอื้อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองปรับปรุงมาตรการ “ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม” สำหรับที่อยู่อาศัยปี 2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยมีรายละเอียดสรุปได้…