แชร์

ภาพบรรยากาศงานมอบรางวัลโครงการออกแบบ “Small Living Space”

โครงการออกแบบ Small Living Space

โครงการออกแบบ Small Living Space

ภาพบรรยากาศงานมอบรางวัลโครงการออกแบบ “Small Living Space” ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สนับสนุนโครงการโดย #Origin และ #Nomura เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พ.ค. 61 ที่ผ่านมา

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ