*ครั้งแรก! ในเมืองไทย ที่ได้รับอนุญาตจาก กลต. ให้แปลงโฉนดเป็นเสมือน 𝐓𝐨𝐤𝐞𝐧
*𝟏 𝐓𝐨𝐤𝐞𝐧 เสมือน 𝟏 ตารางนิ้ว

𝐑𝐞𝐚𝐥𝐗 𝐱 𝐎𝐑𝐈𝐆𝐈𝐍 𝐱 𝐓𝐨𝐤𝐞𝐧𝐗
เป็นเจ้าของคอนโด บนทำเลสุดไพร์ม
ทองหล่อ 𝐥 พญาไท 𝐥 พร้อมพงษ์ พร้อมรับค่าเช่า แบบเสือนอนกิน นาน 𝟏𝟎 ปี*

บุคคลทั่วไปสามารถจอง 𝐈𝐂𝐎 ได้ตั้งแต่ 𝟏 เหรียญ และมากที่สุดถึง 𝟏,𝟔𝟒𝟖 เหรียญ

สามารถเทรดเหรียญได้ 𝟕 วัน 𝟐𝟒 ชั่วโมง ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี่

Exclusive Early Access


    ยินยอม ให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเช่น ชื่อ นามสกุล รูปถ่าย เลขห้องโครงการ เพศ อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น ที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ดังนี้

    หมายเหตุ : ทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

    *ผู้ออกเหรียญ : บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด

    *บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ คือ ผู้ขายคอนโดมิเนียมให้กับผู้ออกเหรียญเท่านั้น

    จำนวนจำนงจองจะถูกส่งให้ TOKEN X เพื่อการจัดสรรอีกครั้ง เมื่อได้รับสิทธิ์ต้องทำการจองจริงและโอนเงินชำระราคาตรงกับทาง TOKEN X ซึ่งจะมีการแจ้งจำนวนที่ได้รับจัดสรร ช่องทางการชำระเงินและระยะเวลาที่ต้องชำระให้แล้วเสร็จ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ไปที่ อีเมล ที่ระบุไว้เท่านั้น (ส่วนการแจ้งเตือนเป็น SMS ไปยังมือถือที่ระบุ ประมาณเดือนมิถุนายน 2566) ออริจิ้นเป็นผู้สนับสนุนในประชาสัมพันธ์และสำรวจความประสงค์เท่านั้น มิใช่ผู้รับจอง และ มิใช่ผู้จัดสรรเหรียญ ห้ามมิให้โอนเงินใดๆให้แก่ ออริจิ้น หรือ พนักงานของออริจิ้น และ ออริจิ้นไม่รับผิดชอบใดใด หากผู้จำนงจองมิได้รับสิทธิ์หรือได้รับมิเท่ากับจำนวนที่ประสงค์และ/หรือ ได้ทำการจองจริงกับทาง TOKEN X แต่ผู้จำนงจองดำเนินการไม่สำเร็จเสร็จสิ้นตามขบวนการ