ค้นหาทำเลที่ใช่

Search
Generic filters
Exact matches only

Origin แนะนำโครงการที่เหมาะกับคุณ

				
					<div class="my-carousel">
 <div class="slide">Slide 1</div>
 <div class="slide">Slide 2</div>
 <div class="slide">Slide 3</div>
 <div class="prev-arrow">&lt;</div>
 <div class="next-arrow">&gt;</div>
</div>

				
			
				
					.prev-arrow,
.next-arrow {
 position: absolute;
 top: 50%;
 transform: translateY(-50%);
 font-size: 32px;
 cursor: pointer;
 user-select: none;
}

.prev-arrow {
 left: 16px;
}

.next-arrow {
 right: 16px;
}

				
			
				
					var carousel = document.querySelector('.my-carousel');
var slides = carousel.querySelectorAll('.slide');
var currentSlide = 0;
var slideInterval = setInterval(nextSlide,2000);

var prevArrow = carousel.querySelector('.prev-arrow');
prevArrow.addEventListener('click', function() {
 clearInterval(slideInterval);
 prevSlide();
 slideInterval = setInterval(nextSlide,2000);
});

var nextArrow = carousel.querySelector('.next-arrow');
nextArrow.addEventListener('click', function() {
 clearInterval(slideInterval);
 nextSlide();
 slideInterval = setInterval(nextSlide,2000);
});

function prevSlide() {
 slides[currentSlide].classList.remove('active');
 currentSlide = (currentSlide - 1 + slides.length) % slides.length;
 slides[currentSlide].classList.add('active');
}

function nextSlide() {
 slides[currentSlide].classList.remove('active');
 currentSlide = (currentSlide+1)%slides.length;
 slides[currentSlide].classList.add('active');
}

				
			

SMART
PRODUCTS

พัฒนาสินค้าทุกประเภทให้มีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น ประกอบกับนำ Smart Technology เข้ามาช่วยเติมเต็ม

QUALITY OF
CONSTRUCTION

ตรวจประเมินคุณภาพงานก่อสร้างโครงการแนวราบ ให้ได้รับความเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

EXCELLENT
SERVICES

มอบบริการเหนือระดับที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกพนักงานทุกคนในด้านการบริการแบบนึกถึงใจเขาใจเรา

ORIGIN
CONNECT

ต่อติดให้ชีวิตง่ายขึ้น พร้อมฟังก์ชั่นมากมาย เพื่อลูกบ้าน ตั้งแต่จองและทำสัญญา โอน ตรวจห้อง รับ Welcome Box และเข้าอยู่อาศัย