Sales / Senior Sales Executive


วันที่เปิดรับสมัคร
10 ตุลาคม 2561
วัตถุประสงค์งาน
ผลักดันยอดขายและยอดโอนของโครงการที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัท
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดูแลยอดขาย เป็นที่ปรึกษาให้แนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เยี่ยมชมโครงการ
 • ปฏิบัติงานด้านการขายตามเป้าหมายการขายที่ฝ่ายได้กำหนดไว้
 • สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้าได้
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเรื่องต่างๆ
คุณสมบัติ
 • สัญชาติไทย ชาย/หญิง 
 • อายุไม่เกิน  35 ปี ขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • บุคลิกดี น่าเชื่อถือ ดูเป็นผู้ใหญ่ มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร รักงานขายและบริการ
 • ใช้คอมพิวเตอร์MS.Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)
 • ส่งรูปถ่ายหน้าตรงและเต็มตัว (เหมือนตัวจริง ถ่ายจากโทรศัทพ์มือถือได้  เพื่อประกอบการพิจารณา)
สถานที่ปฏิบัติงาน
เเนวรถไฟฟ้า BTS
ติดต่อ
Recruitment Team : Tel.092-437-6633 ( Contact Khun Nareerat )
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม 
 • ลาหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
 • กองทุนประกันสังคม
 • ค่าทันตกรรม
 • ซิมการ์ดโทรศัพท์
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ส่วนลดในการซื้ออสังหาริมทรัพย์
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เลี้ยงสังสรรค์ประจำไตรมาส
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • และสวัสดิการอื่น