Telesales


วันที่เปิดรับสมัคร
10 ตุลาคม 2561
วัตถุประสงค์งาน
ติดต่อลูกค้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ที่กำหนดโดยชักจูงให้ลูกค้า ให้เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ติดต่อลูกค้ามุ่งหวัง เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ที่กำหนดโดยชักจูงให้ลูกค้า ให้เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด
2.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและบริษัท โดยการสร้างความประทับใจในการบริการทางโทรศัพท์
คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
สัญชาติไทย เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้าน Telesales อย่างน้อย 1 - 2 ปี
น้ำเสียงไพเราะ สุภาพ
สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค บางนา
ติดต่อ
Tel : 092-437-6633 ( Contact Khun Nareerat )
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม 
  • กองทุนประกันสังคม
  • ค่าทันตกรรม
  • ซิมการ์ดโทรศัพท์
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ส่วนลดในการซื้ออสังหาริมทรัพย์
  • เลี้ยงสังสรรค์ประจำไตรมาส
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • และสวัสดิการอื่นๆ