Senior Project Interior Designer


วันที่เปิดรับสมัคร
19 ตุลาคม 2561
วัตถุประสงค์งาน
รับผิดชอบเรื่องการออกแบบภายในของโครงการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบเรื่องการออกแบบภายใน ของโครงการที่รับผิดชอบ ประสานงานกับผู้ออกแบบตกแต่งภายใน ผู้รับเหมา และ Suppliers ให้คำแนะนำ และสนับสนุนข้อมูลกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ ความชำนาญด้านการอ่านแบบ ออกแบบ และจัดทำ Presentation
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความสามารถในการประสานงาน สามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี เช่น Sketch-up, AutoCad, Bim, Photoshop, Illustrator
สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค บางนา
ติดต่อ
วัชรีวรรณ 0649302209
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 •          กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 •           ประกันสุขภาพกลุ่ม 
 •           ประกันสังคม 
 •           ประกันชีวิต 
 •           ค่าทันตกรรม 
 •           ส่วนลดในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ 
 •           ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 •           โบนัสประจำปี