Senior Full Stack Developer


วันที่เปิดรับสมัคร
06 พฤศจิกายน 2561
วัตถุประสงค์งาน

พัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กรตาม Requirement ของ Internal User 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

พัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กรตาม Requirement ของ Internal User 

คุณสมบัติ

  •         มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี
  •         เชี่ยวชาญด้านการเขียน Web Application (ReactJS ในการพัฒนา), Back-End (node js) HTML, CSS และjavascript
  •         สามารถใช้งาน Reactjs, React-router, Redux, CSS module, Webpack, node js และใช้งาน Javascript Library ต่างๆ ได้อย่างเชี่ยวชาญ
  •         มีความเข้าใจ RESTFul API สามารถเชื่อมต่อใช้งานกับฝั่ง Back-End ได้
  •         เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ UX/UI
  •         สามารถใช้งาน git ได้
  •         หากมีประสบการณ์ในการใช้งาน graphQL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค บางนา
ติดต่อ
วัชรีวรรณ 0649302209
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
- โบนัสประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
- ประกันสุขภาพกลุ่ม 
- ประกันสังคม 
- ประกันชีวิต 
- ค่าทันตกรรม 
- ส่วนลดในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ 
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน