ORIGIN FAMILY NEWS

กิจกรรม “Origin Family” “ให้น้องได้สุข ให้น้องได้อิ่ม”

บริษัท  ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้  จำกัด (มหาชน) หรือ (ORI)  นำโดย คุณอารดา  จรูญเอก จัดกิจกรรม “ให้น้องได้สุข ให้น้องได้อิ่ม” พาพนักงานและลูกบ้านโครงการ  ไนท์บริดจ์ แบริ่ง (สุขุมวิท 107)  กว่า 30  ท่าน  ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมบริจาคสิ่งของจำเป็นและเงินรวมมูลกว่า 120,000 บาท ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) บ้านราชาวดีหญิง  และสถานสงเคราะห์ เด็กพิการ และ ทุพพลภาพ ปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) จ. นนทบุรี สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า  ตามโครงการ  “Origin Family” ท่ามกลางบรรยากาศความสุขและอิ่มเอมของน้องๆ เมื่อเร็วๆนี้

Share

LASTER NEWS