ORIGIN FAMILY NEWS

Origin Family Movie Day #6

    Origin Family Movie Day #6
ขอเชิญชมภาพยนตร์ Justice League รอบพิเศษ!


วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีแพล็กซ์  โรงที่ 12
ศูนย์การค้าสยาม พารากอน
ร่วมลุ้นบัตรชมภาพยนตร์ท่านละ 2 ใบ พร้อมป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม 1 ชุด / 2 ที่นั่ง
พิมพ์  ORI เว้นวรรคตามด้วยชื่อ-นามสกุล (เจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้น) ส่งมาที่ 4545111 (จำนวนจำกัด)
ตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2560
ผู้โชคดีจะได้รับ SMS ตอบกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าชมภาพยนตร์ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
ผู้ได้รับสิทธิ์ ลงทะเบียนรับบัตรหน้างานได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จำนวน 200 ที่นั่ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 098-562-5000 และ091-7749384
 
 
เงื่อนไขการรับสิทธ์ดูภาพยนตร์ฟรี
1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกบ้านในเครือออริจิ้นเท่านั้น
2. จำกัด 1 ยูนิต / 1 สิทธิ์ (จำนวน 2 ที่นั่ง) ไม่สามารถซื้อหรือเพิ่มที่นั่งได้
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
4. สิทธิพิเศษดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
5. สำหรับลูกบ้านในเครือออริจิ้นที่ซื้อโครงการก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2560
6. ลูกบ้านที่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ กรณีต้องการโอนสิทธิ์ต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของสิทธิ์ พร้อมระบุเหตุผลและเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องยื่น ณ จุดลงทะเบียน
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์หรือการทุจริตใดๆ
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งชมภาพยนตร์
9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงภาพยนตร์กำหนด
 

Share

LASTER NEWS