Senior Finance Officer


วันที่เปิดรับสมัคร
08 มิถุนายน 2560
วัตถุประสงค์งาน
รับวางบิล ตรวจสอบเอกสารสั่งจ่ายทั้งหมดของบริษัท
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านเจ้าหนี้ (AP)
 1. รับวางบิล ตรวจสอบเอกสารสั่งจ่าย
 2. จัดทำเอกสารใบสั่งจ่าย พร้อมทั้งตั้งรายการโอนในระบบ K Biznet และแจ้ง Supplier เมื่อมีการโอนเงิน
 3. บริหารและติดตามการจ่ายชำระหนี้ให้เป็นไปตามกำหนดชำระเงิน
 4. ตรวจสอบและรวบรวม รายการ ทั้งขารับและขาจ่าย พร้อมแนบเอกสารเรียบร้อย
 5. กระทบ Bank statement ขาจ่าย
 6. ติดตามและดูแลเงินทดรองและเงินสดย่อย พร้อมทั้งการเคลียร์รายการเงินทดรองเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย หรือ หญิง 
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ 
สถานที่ปฏิบัติงาน
แบริ่ง - สมุทรปราการ
ติดต่อ
Tel.061-403-6111 ( Contact Khun Nuttawat ) , Tel.092-437-6633 ( Contact Khun Nareerat )
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม 
 • ลาหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
 • กองทุนประกันสังคม
 • ค่าทันตกรรม
 • ซิมการ์ดโทรศัพท์
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ส่วนลดในการซื้ออสังหาริมทรัพย์
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เลี้ยงสังสรรค์ประจำไตรมาส
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • และสวัสดิการอื่นๆ