แจ้งเบาะแสร้องเรียนผ่านทางอีเมล

แนบไฟล์รูปภาพหรือเอกสาร
* เฉพาะไฟล์ .jpg .png .pdf .docx ขนาดไฟล์รวมกัน ไม่เกิน 5 mb. เท่านั้น
Upload Files

แจ้งเบาะแสร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์

ส่งความคิดเห็นหรือเบาะแส ได้ที่ :

คณะกรรมการตรวจสอบและหรือประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค
เลขที่ 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260