21 พ.ค. 2558

งานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์


เมื่อวันพุธที่ 20 พ.ค. 2558
 
ORIGIN PROPERTY แถลงข่าวเตรียมความพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Share