17 มี.ค. 2559

ORI เข้าร่วมกิจกรรม Director Sharing หัวข้อ Role of Chairman in AGM

คุณลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการ และ คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  เข้าร่วมกิจกรรม Director Sharing 1/2016 ในหัวข้อ “Role of Chairman in AGM : ประธานกรรมการ ผู้นำการประชุม AGM ให้มีประสิทธิภาพ” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ร่วมกันกับ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลสวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คุณธีระ วิภูชนิน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Share