03 Aug. 2017

ORI มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นางอารดา จรูญเอก ประธานอำนวยการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ฝั่งซ้าย) มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่ ดร.กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนโครงการคลังอาหารในครัวเรือน โดยจะมอบพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช และเครื่องมือการเกษตร ให้กับเด็กและเยาวชนที่ยากจน เพื่อสร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืนและเพิ่มพูนรายได้ในครัวเรือน สามารถนำรายได้มาเป็นทุนการศึกษาต่อไป

Share

instagram wordpress download burun estetiği hacklink elektronik sigara hacklink satış evden eve nakliyat