เอกสารการขอกู้สินเชื่อ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการขอสินเชื่อให้ โปรดเตรียมหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการขอสินเชื่อและโอนกรรมสิทธิ์ โดยเช็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องกำกับเอกสารทุกใบ ดังนี้

เอกสารที่ต้องเตรียม สำหรับผู้มีรายได้ประจำ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของผู้กู้ 1 1
สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของคู่สมรส(ถ้ามี) 1 1
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 1
สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี) หรือใบมรณะบัตรคู่สมรส 1 1
บันทึกแจ้งความแยกกันอยู่ (กรณีไม่จดทะเบียนสมรส) 1 1
ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement)หรือสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน 1 1
หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือนต้นฉบับ 1 1
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)   1
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ และรูปถ่ายกิจการ   1
สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี   1
สำเนาสัญญาซื้อขาย 1 1

ข้อแนะนำที่ผู้ขอสินเชื่อควรทราบ

  1. หากผู้กู้ยื่นกู้ซื้อบ้านอื่นอยู่ (กู้เองหรือกู้ร่วมกับผู้อื่น) ธนาคารจะนำค่างวดดังกล่าวมาหักจากรายได้ ทำให้รายได้สุทธิลดลงหรือไม่พอ การกู้อาจมีปัญหาหรือกู้ได้น้อยลง
  2. ผู้กู้ไม่ควรมีหนี้ค้างชำระ เช่น หนี้ค่าโทรศัพท์ น้ำ ไฟฟ้า ผ่อนรถยนต์ ผ่อนสินค้าต่างๆ หรือค้ำประกันหนี้
  3. ไม่เคยถูกดำเนินคดีแพ่งหรือล้มละลายมาก่อน
  4. หากจดทะเบียนสมรส ต้องมีคู่สมรสมาเซ็นให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมต่อธนาคารด้วยโดยไม่มีข้อยกเว้น เช่น แยกกันอยู่ หรือหาตัวไม่เจอ เว้นแต่หย่าขาดกันแล้ว โดยแสดงทะเบียนหย่า
  5. ผู้กู้ต้องยื่นหลักฐานการฝากเงิน (บัญชีออมทรัพย์) หรือหลักฐานการออมเงินผ่านประเภทบัญชีต่างๆ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันยื่นกู้ธนาคาร โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีพอสมควรเพื่อยืนยันความสามารถในการชำระหนี้ได้
  6. ผู้กู้ต้องชำระเงินดาวน์ให้สม่ำเสมอตามกำหนด เนื่องจากธนาคารจะให้ข้อมูลการผ่อนดาวน์ มาประกอบการพิจารณากู้ด้วย
escort ankara bahçeşehir escort pendik escort izmir escort bodrum escort mersin escort bakırköy escort Şirinevler Escort etiler escort ankara escort avcılar escort taksim escort ankara escort Avcılar escort beşiktaş escort avcılar escort halkalı escort istanbul escort ankara escort ankara escort beylikdüzü escort eskişehir escort Kocaeli Escort pendik escort maltepe escort antalya escortlar maltepe escort ümraniye escort kartal escort Bostancı escort kartal escort maltepe escort tuzla escort Maltepe Escort pendik escort kurtköy escort Bostancı escort tuzla escort mobil porn tecavuz izle seo bft köşe koltuk nice türkiye hediyelik mum bft köşe koltuk karton koli epoksi zemin kaplama su arıtma cihazı evden eve nakliyat böcek ilaçlama
instagram wordpress download burun estetiği hacklink elektronik sigara hacklink satış evden eve nakliyat